SESAME Net -connecting SMESs and HPC centers

date: 05.10.2015

category: What's new

The newly founded project to create the European network SESAME Net -Supercomputing Expertise for Small And Medium Enterprises has been launched. SESAME Net will boost the usage of high performance computing technology by small and medium-sized enterprises.

For small and medium-sized enterprises (SMEs) it is important to keep up to date with new technological developments in order to be able to compete within the global market. Technologies such as high performance computing (HPC) and the availability of HPC resources are becoming indispensable for better adaptation to market demands particularly in terms of innovation and fast renewal of product and service offerings. Unfortunately it is often difficult for SMEs to get access to essential HPC know-how and resources.

SESAME Net is funded through the European Commission's program for research and innovation Horizon 2020 and has been awarded financial support for a total sum of two million euro.

The founder members, consisting of various European HPC centers and institutions will initially exchange experience and best-practices on supporting and collaborating with SMEs. Building upon this experience, the network will work on strategies for improving the services offered to SMEs and raising awareness of the benefits and opportunities of HPC technologies.

The aim is to build a pan-European network involving HPC service providers and SMEs including SMEs from countries without HPC centers.

The network will facilitate the exchange of knowledge as well as the provision of technical support and HPC infrastructure. The funding partners intend to organize regional workshops with SMEs and offer a wide range of best practice and support material.

The initial SESAME network consists of 15 organisations, including companies, public research institutes and universities from 13 European countries, from Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Germany, Greece, Ireland, Lithuania, Poland, Portugal, Romania, Spain and the United Kingdom. Leadership and coordination is taken by HPC Wales with support from Bangor University (UK).

The SESAME Net kick-off meeting was held in July 2015 in Brussels. It offered an excellent opportunity for the partners to get to know each other and to discuss planned activities as well as first steps in the six different work packages.

In October first achievements will be presented at a second meeting in Lisbon. And the project will have the unique opportunity of presenting at the Commission’s Open Science booth in the EC Village at ICT2015. Interested parties are invited to meet us there or contact the coordinator or your local representative.

Further facts and figures about the network are available at the SESAME Net website and at the website of the European Commission.

Contact: Karen Padmore HPC Wales

 

SESAME Net - povezivanje malih i srednjih poduzeća sa centrima računala visokih performansi

Novoosnovani projekt izgradnje europske mreže “SESAME Net -Supercomputing Expertise for Small And Medium Enterprises” je pokrenut. SESAME Net će povećati korištenje računarstva visokih performansi od strane malih i srednjih poduzeća.

Malim i srednjim poduzećima važno je biti u korak s razvojem novih tehnologija kako bi uspješno konkurirali na svjetskom tržištu. Tehnologije kao što je računarstvo visokih performansi (engl. HPC, high performance computing) te dostupnost HPC resursa postaje neophodno za uspješniju adaptaciju zahtjevima tržišta, a posebno u inovativnosti te brzoj obnovi ponude proizvoda i usluga. Nažalost, malim i srednjim poduzećima često je teško dobiti pristup ključnim HPC znanjima i resursima.

SESAME Net je financiran kroz program Europske Komisije za znanost i inovacije, Obzor 2020. te mu je dodijeljen ukupni iznos od dva milijuna eura.

Osnivači projekta, koji se sastoje od europskih HPC centara i institucija, razmijenit će svoja iskustva te najbolje prakse u potpori i suradnji s malim i srednjim poduzećima. Na temelju tih iskustava, stvorena mreža radit će na strategijama poboljšanja usluga ponuđenih malim i srednjim poduzećima te podizanje svijesti o prednostima i mogućnostima HPC tehnologija.

Cilj je izgradnja paneuropske mreže pružatelja HPC usluga te malih i srednjih poduzeća uključujući poduzeća iz zemalja u kojima nema HPC centara.

Mreža će omogućiti razmjenu znanja, kao i pružanje tehničke podrške i HPC infrastrukture. Partneri financiranja namjeravaju organizirati regionalne radionice s malim i srednjim poduzećima i ponuditi im široku paletu najboljih praksi i stručnih materijala.

Početna SESAME mreža sastoji se od 15 organizacija, uključujući tvrtke, javne znanstveno-istraživačke institucije te sveučilišta iz 13 europskih zemalja: Belgije, Bugarske, Hrvatske, Češke, Njemačke, Grčke, Irske, Litve, Poljske, Portugala, Rumunjske, Španjolske i Ujedinjenog Kraljevstva. Vodstvo i koordinaciju preuzima HPC Wales uz potporu Sveučilišta u Bangoru (UK).

Početni sastanak SESAME Net projekta održan je u srpnju 2015. u Briselu. To je bila izvrsna prilika partnerima kako bi se bolje upoznali te raspravljali o planiranim aktivnostima kao i o prvim koracima šest različitih radnih paketa.

Prva dostignuća predstavit će se u listopadu na drugom sastanku koji će se održati u Lisabonu. Tamo će projekt imati jedinstvenu priliku predstaviti se na štandu Europske Komisije za otvorenu znanost na ICT2015 konferenciji. Zainteresirani su pozvani da nam se tamo obrate, odnosno da kontaktiraju koordinatora ili lokalnog zastupnika.

Daljnje informacije o projektu i mreži dostupne su na SESAME Net web sjedištu te na web sjedištu Europske Komisije.

Kontakt: Karen Padmore, HPC Wales